Syskonorkestrarna i Väst

Syskonorkestrarna i Väst

Syskonorkestrarna i Väst är ett projekt för samarbete mellan olika amatörorkestrar som finns inom VästraGötalandsRegionen.
Orkestrarnas mål är att 

Skapa utrymme för en gemensam orkesterfestival.
Spela delar av orkesterrepertoaren som sällan spelas, gärna svensk musik med anknytning till vår region.
Orkestrarna har en stor konsertverksamhet som i många fall kan lyssnas på för en ringa eller låg kostnad.

Om projektet syskonorkestrar

En gemensam konsert för 5 fritidsorkestrar i Domkyrkan Göteborg 2016 är startpunkten för ett samarbete mellan fritidsorkestrar i Västra Götaland. Nu arrangeras10-11 maj en hel festival med 9 orkestrar från Västra Götaland.
Det är en unik satsning säger….. som är en av arrangörerna. Körförbunden har samlingar men inte fritidsorkestrar. Men vi ser att det finns ett behov. Vi känner att vi har mycket att erbjuda musikälskande publik men inte tillräckligt många känner till våra konserter. I en fritidsorkester spelar en blandning av professionella musiker och fritidsmusiker säger ..… Orkestrarna har alltid en professionell repetitör och dirigent.
Budgeten för orkestrarna är liten men vi lyckas ändå ge fina konsertupplevelser av levande musik. Vi spelar gärna musik som inte passar in i de stora orkestrarnas program och tycker att vi utgör ett gott och billigt komplement till den högklassigt framförda professionella musiken. Trots att Göteborg och Västra Götaland lägger mycket av sin kulturbudget på några få professionella institutioner känns biljettpriserna där ändå för höga för många, särskilt för spontana besök. Där kan våra konserter som ofta är gratis vara ett gott alternativ.
Vi hoppas kunna fånga upp musikintresserade som senare kan bli publik på konsert och operaföreställningar. Det är också därför vi gör den här satsningen. Vår musik är lokalproducerad. Inga influgna solister eller dirigenter. Vi har oftast inga eller också mycket låga kommunala bidrag så vi är verkligen exempel på hållbarhet inom musiklivet.
Den lokala satsningen visar vi vid vår festival genom att lägga fokus på musik som har samband med Västra Götaland.
Musiken som uppmärksammas vid årets festival är
Sven-Eric Johanson, den legendariske Göteborgsprofilen med sin yviga frisyr skulle i år fyllt 100 år och det uppmärksammar vi. Vi spelar naturligtvis Elfrida André och Wilhelm Stenhammar men också göteborgarna Andreas Hallén och Kurt Atterberg. Vi uruppför en nyskriven Concertino för Marimba och Stråkorkester av Daniel Berg. Man kan ta del av hela programmet på Facebook ”Syskonorkestrarna i väst” eller på vår hemsida www.syskonorkestrarnaivast.simplesite.com
Vi hoppas att många tar chansen att gratis få uppleva levande musik i Hagakyrkan och Smyrnakyrkan 10 och 11 maj 2019.